Hội thảo tổng quan về thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp, định hướng xây dựng phát triển hệ sinh thái tỉnh Đắk Lắk

Các tham luận tại hội thảo tập trung đánh giá tổng quan về thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương thời gian qua; đưa ra một số nhận định, định hướng phát triển hệ sinh thái tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; chia sẻ những kinh nghiệm trong việc khích lệ, cổ vũ các tổ chức, cá nhân, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong khởi nghiệp.

Thông qua hội thảo, UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp, doanh nhân trẻ, và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rào cản, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. UBND tỉnh Đắk Lắk cũng cam kết xây dựng và phát triển hệ sinh thái, tạo ra môi trường thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư; thực hiện tốt các chính sách ưu đãi về thuế, cắt giảm thủ tục hành chính, giá thuê đất, đào tạo nguồn nhân lực…, để nhà đầu tư, doanh nghiệp yên tâm khi đầu tư vào địa phương.

Tại hội thảo, tỉnh Đắk Lắk đề ra mục tiêu, đến năm 2025 toàn tỉnh có 8.000 doanh nghiệp và đến năm 2030 có 10.000 doanh nghiệp hoạt động.

Cũng tại hội thảo, tỉnh Đắk Lắk thông tin về việc sử dụng Quỹ đầu tư khởi nghiệp tỉnh; giới thiệu thông tin liên hệ đầu mối kết nối dự án khởi nghiệp với nhà đầu tư; và phát động Cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Tin, ảnh: BÌNH ĐỊNH  

Comment

1
Bạn cần hỗ trợ?